TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
La Femme Beauty tmi

Vanhanlinnantie 3, 00900 Helsinki

2.Rekisterin nimi

La Femme Beauty tmi:n palveluiden asiakastietojen muodostama rekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Pink Beautyin palvelujen ylläpitoon. Rekisteri muodostuu pääasiassa asiakastiedoista ja konfigurointitiedostoista. Rekisterin tietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, rekisteröidyn itsensä antamalla suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja: Asiakkaan yhteystiedot (etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Asiakkuuden ja / tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
Liikennetiedot, puhe- ja dataliikenne
Palveluihin liittyvät konfigurointitiedot, kuten esim. verkko-osoite ja sijaintitieto
Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä luokitteluun liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut ja sähköpostit )

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään suoraan yritykseltä itseltään tai asiakkaan valtuuttamalta yhteistyökumppanilta sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla.

Tietojen luovutus

Pink Beauty luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla vain viranomaisille tai asiakkaan omasta pyynnöstä.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja tai muilla teknisin keinoin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Palveluntuottaja sallii asiakkaan kohtuullisin väliajoin tarvittaessa suorittaa kirjallisia tarkastuksia henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojan laadun varmistamiseksi. Tarkastusten toimittamisajankohdista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen hyvissä ajoin etukäteen. Palveluntuottaja antaa tarkastuksiin tilaajan saataville kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen ja muiden vastaavien säännösten velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

La Femme Beauty tmi / Rekisteritiedustelut
Vanhanlinnantie 3, 00900 Helsinki

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.